Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 • Máy Bàn - 02462598613
 • Hữu Bản - 0973.073.607
 • Hữu Khánh - 0963.123.900
Sản phẩm tiêu biểu
Sale
Quảng cáo
Lượt truy cập


DMCA.com Protection Status


 • Máy bơm hỏa tiễn

Máy bơm hỏa tiễn
 • Máy bơm hỏa tiễn Pentax tiết kiệm điện – 4S 2-55

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn Pentax tiết kiệm điện – 4S 2-55 Dùng trong hút đường ống, hút bể ngầm, giếng khoan, vận hành ổn định, kết cấu máy bơm cực kì chắc chắn.
 • Máy bơm hoả tiễn Pentax cao cấp – 4ST-24-19

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hoả tiễn Pentax cao cấp – 4ST-24-19 Máy bơm Pentax chính hãng cao cấp, sản phẩm nhập khẩu nguyên bản 100%, động cơ bền bỉ và mạnh mẽ
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-18

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-18 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-8013 5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-8013 5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-30

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-30 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-8020 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-8020 7.5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA- 22

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA- 22 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-24

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-24 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP JKCH-40 800W

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP JKCH-40 800W Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-18212 1HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-18212 1HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-1817 1.5HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-1817 1.5HP 220V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-2515 2HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-2515 2HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-2515 2HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-2515 2HP 220V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4012 3HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4012 3HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4012 3HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4012 3HP 220V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4015 3HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4015 3HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4015 3HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4015 3HP 220V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-7513 5HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-7513 5HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4021 5HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch - motor Ebara SP-4021 5HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 1015 20 20HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 1015 20 20HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điệnkhi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-14

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-14 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4021 5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4021 5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-17

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-17 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2540 5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2540 5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Coverco SS 636/05 7.5HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Coverco
  Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Coverco SS 636/05 7.5HP 380V Có thể hoạt động độc lập và có thể tự động điều chỉnh công suất và định vị vận chuyển.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4Inch COVERCO NPS4 SN 412/11 3HP 220V-380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Coverco
  Máy bơm hỏa tiễn 4Inch COVERCO NPS4 SN 412/11 3HP 220V-380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4Inch COVERCO NPS4 SN 406/13 2HP 220V-380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Coverco
  Máy bơm hỏa tiễn 4Inch COVERCO NPS4 SN 406/13 2HP 220V-380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4Inch COVERCO NPS4 SN 408/09 2HP 220V-380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Coverco
  Máy bơm hỏa tiễn 4Inch COVERCO NPS4 SN 408/09 2HP 220V-380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD536 7.5HP/5.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD536 7.5HP/5.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD345 7.5HP/5.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD345 7.5HP/5.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD818 5.5HP/4KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD818 5.5HP/4KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD335 5.5HP/4KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD335 5.5HP/4KW ứng dụng để bơm nước từ giếng khoan và hồ chứa, cugn cấp nước cho hệ thống nhà máy, dân dụng, thủy lợi, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM810 3HP/2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM810 3HP/2.2KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM516 3HP/2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM516 3HP/2.2KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM320 3HP/2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM320 3HP/2.2KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM808 2HP/1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM808 2HP/1.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM512 2HP/1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM512 2HP/1.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM314 2HP/1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM314 2HP/1.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM806 1.5HP/1.1KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM806 1.5HP/1.1KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD527 5.5HP/4KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD527 5.5HP/4KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD335 5.5HP/4KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SD335 5.5HP/4KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM810 3HP/2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM810 3HP/2.2KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM516 3HP/2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM516 3HP/2.2KW ứng dụng để bơm nước từ giếng khoan và hồ chứa, cugn cấp nước cho hệ thống nhà máy, dân dụng, thủy lợi, công nghiệp...
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM320 3HP/2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM320 3HP/2.2KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM808 2HP/1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM808 2HP/1.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM512 2HP/1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4inch GIẾNG NHẬT 4SDM512 2HP/1.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM314 2HP/1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM314 2HP/1.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM806 1.5HP/1.1KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM806 1.5HP/1.1KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM509 1.5HP/1.1KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM509 1.5HP/1.1KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM310 1.5HP/1.1KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM310 1.5HP/1.1KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM222 3HP/2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM222 3HP/2.2KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM218 2HP/1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM218 2HP/1.5KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM213 2HP/1.1KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM213 2HP/1.1KW Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM804/ 0.75KW 1HP (220V)

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM804/ 0.75KW 1HP (220V) Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM507/0.75Kw 1HP (220V)

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM507/0.75Kw 1HP (220V) Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM308/0.75KW 1HP (220V)

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : GIẾNG NHẬT
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch GIẾNG NHẬT 4SDM308/0.75KW 1HP (220V) Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-2012GE 1.5Kw

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Wilo
  Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-2012GE 1.5Kw là dòng bơm chìm giếng khoan có cột áp cao, dùng để cấp nước, tháo và thoát nước, cung cấp nước đô thị, tưới tiêu, thủy lợi
 • Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-1012HE 0.75Kw

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Wilo
  Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-1012HE 0.75Kw là dòng bơm chìm giếng khoan lưu lượng lớn, dùng để cấp nước, tháo và thoát nước, cung cấp nước đô thị, tưới tiêu, thủy lợi
 • Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-2012HE 1.5Kw

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Wilo
  Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-2012HE 1.5Kw là dòng bơm chìm giếng khoan có cột áp trung bình, dùng để cấp nước, tháo và thoát nước, cung cấp nước đô thị, tưới tiêu, thủy lợi
 • Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-3012HE 2.2Kw

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Wilo
  Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-3012HE 2.2Kw là dòng bơm chìm giếng khoan cột áp trung bình, dùng để cấp nước, tháo và thoát nước, cung cấp nước đô thị, tưới tiêu, thủy lợi
 • Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-10033HE 7.5Kw

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Wilo
  Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-10033HE 7.5Kw là dòng bơm chìm giếng khoancó cột áp trung bình., dùng để cấp nước, tháo và thoát nước, cung cấp nước đô thị, tưới tiêu, thủy lợi
 • Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-2012QE 1.5Kw

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Wilo
  Máy bơm chìm giếng khoan Wilo PLS-2012QE 1.5Kw là dòng bơm chìm giếng khoan lưu lượng lớn, dùng để cấp nước, tháo và thoát nước, cung cấp nước đô thị, tưới tiêu, thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn 3inch Penstar 3ST2.5-20 1HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn 3inch Penstar 3ST2.5-20 1HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4S10-10 1.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4S10-10 1.5HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4S10-13 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4S10-13 2HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST10-13 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST10-13 2HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4S14-12 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4S14-12 3HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST14-12 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST14-12 3HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST14-12 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST14-12 3HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST24-14 4HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST24-14 4HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST24-17 5.5 HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST24-17 5.5 HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST24-19 7.5 HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Penstar
  Máy bơm hỏa tiễn Penstar 4ST24-19 7.5 HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 6BH11S 1.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 6BH11S 1.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 6BH15T 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 6BH15T 2HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8BH15S 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8BH15S 2HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8BH15T 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8BH15T 2HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8BH22T 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8BH22T 3HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 12BH22T 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 12BH22T 3HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH30T 4HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH30T 4HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH40T 5.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH40T 5.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH55T 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH55T 7.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH75T 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 16BH75T 10HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 5SP11S 1.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 5SP11S 1.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 5SP11T 1.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 5SP11T 1.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP15S 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP15S 2HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP15T 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP15T 2HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP22T 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP22T 3HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP22T 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 8SP22T 3HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP22T 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP22T 3HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP30T 4HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP30T 4HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP40T 5.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP40T 5.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP55T 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP55T 7.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP75T 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 14SP75T 10HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B655 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B655 7.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B675 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B675 10HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B6110 15HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B6110 15HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B6150 20HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 32B6150 20HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 30BP655 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 30BP655 7.5HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 30BP675 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 30BP675 10HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 46BP675 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 46BP675 10HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 46BP6110 15HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 46BP6110 15HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 46BP6185 25HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 46BP6185 25HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6150 20HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6150 20HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6185 25HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6185 25HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6220 30HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6220 30HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6300 40HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ircem
  Bơm giếng chìm hỏa tiễn Ircem 60BP6300 40HP Làm hoàn toàn bằng thép không gỉ AISI 304 thép không gỉ, máy bơm BP là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng với hiệu quả cao và độ tin cậy.
 • Máy bơm hỏa tiễn 3inch Mastra R75-T32 1HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn 3inch Mastra R75-T32 1HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 5.5 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : DAB
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 5.5 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 4.0 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 4.0 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 2.2 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 2.2 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 1.5 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 1.5 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 1.1 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : DAB
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 1.1 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.75 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : DAB
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.75 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.75 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : DAB
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.75 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.55 KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch Motor4" M - 0.55 KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch CS4C 6M 0.75KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : DAB
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch CS4C 6M 0.75KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch CS4C 6M 0.55KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch CS4C 6M 0.55KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F18 T 5.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F18 T 5.5KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F13 T 4KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F13 T 4KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F10 T 3KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F10 T 3KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F 7T 2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F 7T 2.2KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 17 T 2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 17 T 2.2KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F 7 M 2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4F 7 M 2.2KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 17 M 2.2KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 17 M 2.2KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 12 M 1.5KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 12 M 1.5KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 8 M 1.1KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 8 M 1.1KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 6 M 0.75KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4E 6 M 0.75KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4D 8 M 0.75KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : DAB
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4D 8 M 0.75KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4D 6 M 0.55KW

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Dab
  Máy bơm hỏa tiễn INOX 4 inch S4D 6 M 0.55KW Cánh bơm được cấu tạo từ vật liệu chống ăn mòn, độ bền cao, chống mài mòn tốt, sử dụng bơm nước trong các khi dân cư công trình dân dụng và thủy lợi
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR5F65-0463 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR5F65-0463 7.5HP Được thiết kế theo chuyển động của dòng nước, toàn thân Inox chống mài mòn cao.Cánh bơm bằng Inox, tích hợp van kiểm tra để bảo bệ bơm khi gặp sự cố.
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR7F65-0563 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR7F65-0563 10HP Được thiết kế theo chuyển động của dòng nước, toàn thân Inox chống mài mòn cao. Cánh bơm bằng Inox, tích hợp van kiểm tra để bảo bệ bơm khi gặp sự cố.
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR11F65-0863 15HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR11F65-0863 15HP Được thiết kế theo chuyển động của dòng nước, toàn thân Inox chống mài mòn cao. Cánh bơm bằng Inox, tích hợp van kiểm tra để bảo bệ bơm khi gặp sự cố.
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR15F65-1163 20HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 46SR15F65-1163 20HP Được thiết kế theo chuyển động của dòng nước, toàn thân Inox chống mài mòn cao.Cánh bơm bằng Inox, tích hợp van kiểm tra để bảo bệ bơm khi gặp sự cố.
 • Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 65SR18F65-1164 25HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 6 inch Franklin 65SR18F65-1164 25HP Thân bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch 65SR18F65-1164 bằng thép không gỉ, khuyết tán cao, chống ăn mòn.-
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 220V Thân bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch 100FA2S4-PEXB bằng thép không gỉ, khuyết tán cao, chống ăn mòn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA2S4-PEXB 2HP 380V Thân bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch 100FA2S4-PEXB bằng thép không gỉ, khuyết tán cao, chống ăn mòn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA3S4-PEXB 3HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA3S4-PEXB 3HP 220V Thân bơm hỏa tiễn Franklin 4 inch 100FA3S4-PEXB bằng thép không gỉ, khuyết tán cao, chống ăn mòn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 270FA3S4-PEXB 3HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 270FA3S4-PEXB 3HP 220V Cánh bơm được thiết kế bằng cao su cho phép cát và các vật cứng đi qua, loại bỏ mặt cát cho hiệu quả tối ưu.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA3S4-PEXB 3HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 100FA3S4-PEXB 3HP 380V Cánh bơm được thiết kế bằng cao su cho phép cát và các vật cứng đi qua, loại bỏ mặt cát cho hiệu quả tối ưu.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 270FA3S4-PEXB 3HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 270FA3S4-PEXB 3HP 380V Cánh bơm được thiết kế bằng cao su cho phép cát và các vật cứng đi qua, loại bỏ mặt cát cho hiệu quả tối ưu.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 200FA5S4-PEXB 5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 200FA5S4-PEXB 5HP Cánh bơm được thiết kế bằng cao su cho phép cát và các vật cứng đi qua, loại bỏ mặt cát cho hiệu quả tối ưu.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 270FA7S4-PEXB 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Franklin
  Máy bơm hỏa tiễn 4 inch Franklin 270FA7S4-PEXB 7.5HP Cánh bơm được thiết kế bằng cao su cho phép cát và các vật cứng đi qua, loại bỏ mặt cát cho hiệu quả tối ưu.
 • Máy bơm hỏa tiễn - Đầu bơm hỏa tiễn 6S 25-23

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn - Đầu bơm hỏa tiễn 6S 25-23 máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 6ST 48-4 400-690/50 SD FRANKLIN MOTOR 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : FRANKLIN
  Máy bơm hỏa tiễn 6ST 48-4 400-690/50 SD FRANKLIN MOTOR 7.5HP máy bơm hút nước thải cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 6ST 70-7 400-690/50 SD FRANKLIN

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : FRANKLIN
  Máy bơm hỏa tiễn 6ST 70-7 400-690/50 SD FRANKLIN ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiển 6ST 48-8 400-690/50 SD FRANKLIN MOTOR 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : FRANKLIN
  Máy bơm hỏa tiển 6ST 48-8 400-690/50 SD FRANKLIN MOTOR 7.5HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn
 • Máy bơm hỏa tiễn 4ST 24-19 POMPA SOMM.3X400-50 SUMOTO 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn 4ST 24-19 POMPA SOMM.3X400-50 SUMOTO 2HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4ST 10-13/OF 400/50 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn 4ST 10-13/OF 400/50 2HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng,
 • Máy bơm hỏa tiễn 4ST 14-12/OF 3X400-500 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn 4ST 14-12/OF 3X400-500 3HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4ST 10-19OF 400/50 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn 4ST 10-19OF 400/50 3HP dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4ST 24-19 POMPA SOMM. 3X400-50 SUMOTO 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn 4ST 24-19 POMPA SOMM. 3X400-50 SUMOTO 7.5HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn 4ST 24-26/OF DOL 3X400-50 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Pentax
  Máy bơm hỏa tiễn 4ST 24-26/OF DOL 3X400-50 7.5HP dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 58-14/22 30HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 58-14/22 30HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 58-9/15 20HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 58-9/15 20HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-12/18.5 25HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-12/18.5 25HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-10/15 20HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-10/15 20HP dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-7/11 15HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 44-7/11 15HP dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 30-11/11 15HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 30-11/11 15HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 30-7/7.5 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA 6 BHE 30-7/7.5 10HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-32/7.5 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-32/7.5 10HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-24/5.5 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-24/5.5 7.5HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-17/4.0 5.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-17/4.0 5.5HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-13/3.0 4HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-13/3.0 4HP dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N10-17/3.0 4HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N10-17/3.0 4HP dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N10-12/2.2 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N10-12/2.2 3HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N10-12/2.2 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N10-12/2.2 3HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N7-12/1.5 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N7-12/1.5 2HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N7-12/1.5 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N7-12/1.5 2HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N15-9/2.2 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N15-9/2.2 3HP dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N15-6/1.5 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : EBARA
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OYM 4N15-6/1.5 2HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-6/1.5 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Ebara
  Bơm chìm giếng khoan EBARA OY 4N15-6/1.5 2HP ứng dụng cho các công trình, chung cư, máy bơm hóa chất dùng trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thức ăn.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-09 4inch

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-09 4inch Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP BS-12-6 0.5HP 220V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP BS-12-6 0.5HP 220V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2504 0.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2504 0.5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 45.5 20 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 45.5 20 7.5HP sử dụng thép không gỉ, chong chóng xoay có thể chịu lực cao, có thể vận chuyển chất lỏng hiệu quả giảm thiểu hư hỏng trong quá trình vận hành.
 • Bơm hỏa tiễn SWHH25-5.75 26 1HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Bơm hỏa tiễn SWHH25-5.75 26 1HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-09 4inch

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-09 4inch Cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP BS-12-8 10HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP BS-12-8 10HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2532 4HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2532 4HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 57.5 20 10HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 57.5 20 10HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điệnkhi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Bơm hỏa tiễn SWHH25-51.1 26 1.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Bơm hỏa tiễn SWHH25-51.1 26 1.5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T32 4inch

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-T32 4inch Cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-8011 4HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-8011 4HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 711 20 15HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS280 - 711 20 15HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điệnkhi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 101.5 26 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 101.5 26 2HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-08

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-08 Cung cấp nước cho nông lâm ngư nghiệp, hệ thống nước của nhà cao tầng, chung cư, mạch nước ngầm ở các vùng cao nguyên.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2508 1HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2508 1HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 61.5 26 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 61.5 26 2HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-13 4inch

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-13 4inch Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP BC-12-7 15HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP BC-12-7 15HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2512 1.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2512 1.5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 142.2 26 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 142.2 26 3HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-16 4inch

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-VC-16 4inch Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4007 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4007 2HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 82.2 20 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 82.2 20 3HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-18 4inch

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-BF-18 4inch Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP BC-20-9 30HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP BC-20-9 30HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4010 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4010 2HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 223.7 20 5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 223.7 20 5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-13

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-13 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP AC-33 50HP 380V

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP AC-33 50HP 380V Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2516 2HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2516 2HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 133.7 20 5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 133.7 20 5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-10

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-MA-10 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2522 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2522 3HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 325.5 20 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 325.5 20 7.5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-10

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DG-10 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4014 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-4014 3HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 205.5 20 7.5HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : NTP
  Máy bơm hỏa tiễn SWS250 - 205.5 20 7.5HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-17

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : Mastra
  Máy bơm hỏa tiễn Mastra R95-DF-17 Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
 • Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2524 3HP

  Liên hệ để có giá tốt nhất..
  Mã hàng:
  Hãng sản xuất : APP
  Máy bơm hỏa tiễn APP HP-2524 3HP Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điệnkhi có cháy nổ, có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
Tư vẫn facebook Liên hệ ngay Gọi tư vẫn đặt hàng ngay